pH’ı 7'nin üzerinde olmalı

Suda pH değeri suyun asidik ve bazik olması hakkında bilgi verir. Saf suyun pH değeri 7’dir. (7 nötürdür) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) pH değerini 7nin üzerinde tavsiye etmektedir.

pH 7’nin altına indikçe hücre yapısında asidik
aşındırıcılık artar.Buzdağı Doğal Mineralli Su
TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarlarının
yıl içinde yaptığı tüm analizler sonucunda
pH değerinin 7nin üzerinde olduğu belgelendirmiştir.

 

Suyun kaynağı yerleşim merkezlerinden ve endüstriyel alanlarından uzak olmalı

Suyun kaynağı yerleşim merkezlerinden ve endüstriyel alanlardan uzak olmalıdır. Sanayi bölgeleri ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu kara yoluna yakın olursa endüstriyel,evsel kirlenmeye ve egzoz emisyonlarından çıkan zehirli gaz etkileşimlerine maruz kalmaktadır. Bu da sağlıklı içme sularının kalitelerinde ve içilebilirlilik katsayılarında çok önemli sapmalar yaratır.

Buzdağı Doğal Mineralli Su Kaynakları endüstriyel
sanayi bölgeleri ve yerleşim merkezlerinden 20 km
uzaklıkta ve egzoz emisyonlarından etkilenmeyen
jeolojik yapıya sahip 650 m rakımlı Keremali Dağlarının
batı uzantısındadır.

 

Ambalajı sağlıklı ve temiz olmalı

Suyun kaynağında kaliteli ve temiz olmasının önemli olduğu kadar ambalaj ve taşımada da kalite sürekliliğini sağlamak esastır. Her dolum esnasında gerekli hijyen standartları uygulanan Polikarbon ve Cam Damacana veya tek kullanımlık pet ambalaj seçenekleriyle bu süreklilik sağlanır.

Buzdağı Doğal Mineralli Su, en son teknolojideki PC
iç yıkama ve dolum makinelerine sahip olmakla
birlikte PC Damacana takip mevzuatında gerekli
fiziksel altyapı çalışmalarını tamamlamış,
sahada pilot uygulamalara başlamıştır.
Tek kullanımlık pet ambalajını gıda üretimine
uygun Türkiye ve Uluslararası pazarda en
bilinir markaları tercih etmektedir.

 

İçeriği temiz olmalı

Suyun içerisinde insan sağlığını etkileyecek kimyasal ve biyolojik etmenler olmamalıdır.

Buzdağı Doğal Mineralli Su, hem Halk Sağlığı
Laboratuvarları tarafından yapılan haftalık
periyodik analiz raporları ile hem de kendi
laboratuvarlarında saatlik olarak yapmakta
olduğu analizler ile sürekli olarak su ve
ambalaj kalitesini kontrol altında tutmaktadır.

 

Neden
Buzdağı Su

Bir yudum su , Bir yudum sağlık. Her gün milyonlarca ailenin güven ve beğeniyle tercih ettiği Buzdağı, bugün ulusal su sektörünün  en seçkin su markalarından biridir.